Populatiebeheer van reeën is steeds complexer geworden


RUURLO – De populatie reewild is in Nederland toegenomen van circa 5.000 dieren rond 1950 tot meer dan 130.000 op dit moment. Gelijktijdig is ook de verspreiding sterk toegenomen en komt het ree momenteel in vrijwel heel Nederland voor. Deze toename van reewild is toe te schrijven aan het aanpassingsvermogen van het ree aan het landschap en aan zorgvuldig beheer door jagers.

Door Jan Hendriksen

Zoveel werd zondag duidelijk tijdens een bezoek aan de 55ste editie van de Reewildshow van de Vereniging Het Ree afdeling Achterhoek die bij Restaurant De Duif en Schietbaan ‘t Ruurlose Broek in Ruurlo plaatsvond. Met de komst van de Flora- en Faunawet, de opvolgende Wet Natuurbescherming en nu de nieuwe Omgevingswet is populatiebeheer steeds complexer geworden. De aantallen reeën zijn fors toegenomen, alsook hun effecten op de omgeving en op elkaar. De formele grondslagen voor het huidige beheer van het ree zijn momenteel populatiebeheer en schadepreventie. Het meest in het oog springende schade-risico is de verkeersveiligheid op de weg en op het spoor, waar landelijk bijna 10.000 aanrijdingen per jaar met voornamelijk reewild gerapporteerd worden. “Om het beheer van de reewild-populatie in balans te brengen en te houden met de ecologische en maatschappelijke draagkracht van haar leefgebied is vanouds de drijfveer geweest voor bejaging van het ree, evenals de bejaging om het ree duurzaam te benutten als voedselbron. Recente ervaringen met damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en edelherten in het Oostvaardersplassen gebied laten zien dat niet beheren in het sterk geürbaniseerde Nederland leidt tot ongewenste diergezondheids- en welzijnsaspecten, nadelige effecten op de biodiversiteit, imagoschade voor terrein beherende organisaties en maatschappelijke discussie”, zo verklaarde voorzitter Bé Brinkman van de Vereniging Het Ree afdeling Achterhoek na afloop van de lezing met als thema ‘Adaptief reewildbeheer’, die door Rik Schoon werd gegeven. ‘Adaptief reewildbeheer’ is een nieuw beheersproces waarbij in negen stappen in samenwerking met de belanghebbenden een beheerkeuze tot stand komt. De keuze van de juiste personen is namelijk een belangrijk onderdeel van het adaptief beheer.
De lezing waarvoor een grote publieke belangstelling vanuit de jagers/beheerders van de wildbeheereenheden bestond vormde één van de doorlopende activiteiten en demonstraties die tijdens de Reewildshow plaatsvonden. Zo verzorgde onder meer Theo Cornelissen een apporteer demonstratie van jachthonden op de schietbaan, Ook vond er een workshop schotbeelden en ballistiek door Bert Vinkenborg plaats en verzorgde Jachthoornblazers Tiro doorlopende optredens. En ook kon men traditioneel een trofeeën tentoonstelling van achttien Wild Beheer Eenheden (WBE) uit de Achterhoek aanschouwen. Deze tentoonstelling liet zien wat er het afgelopen jaar aan reewildbeheer is gepleegd in de regio Achterhoek. Tevens valt te melden dat de totale reeënpopulatie in de Achterhoek nog steeds iets groeit.

Huldiging
Tijdens de show werden ook een aantal leden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap van de afdeling Achterhoek van Vereniging Het Ree. Zo waren Jan Wisselink uit Gaanderen en Willem Huis in ‘t Veld uit Baak allebei meer dan veertig jaar lid en Jan Looman uit Angerlo 25 jaar.

Bron: Acherhoek-Nieuws | 20-03-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.