Werkzaamheden

De (voor)jagers en jachthouders van WBE Neder Betuwe zetten zich in voor het beheer van populaties, het bestrijden van schade en het duurzaam benutten van wild. Het werkgebied van onze WBE is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor wild en andere fauna. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het (schadelijk) wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen van de wildstand en de ontwikkeling van schadeveroorzakende diersoorten. 

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.