Lidmaatschap WBE Neder Betuwe

Lid worden:

Wilt u lid worden van WBE Neder Betuwe? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Wij zouden het op prijs stellen om bij ‘opmerkingen’ enige achtergrond van u te vernemen, bijvoorbeeld bij welke combinatie u jaagt of waarom u lid wilt worden.


Lidmaatschap opzeggen:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris via info@wbe-nederbetuwe.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
E-mail: *
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.